رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • الأحد ۳ شعبان ۱۴۳۸
  • 2017 Sunday 30 April

بایگانی‌ها تیترروز | ویکی پی جی | پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات

یادداشت ویژه

یازده پیشران توسعه صنعت

نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. بررسی تغییرات به عمل آمده در این سند نسبت به نسخه اولیه آن که در سال 94 رونمایی شد، حاکی از این است که در روند توسعه صنعتی 11 صنعت به ‌عنوان پیشران اصلی انتخاب شده‌ است. به گزارش گروه صنعت، معدن و تجارت ویکی پی جی ، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: در نسخه اولیه صنایع استراتژیک «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک» انتخاب شده بود که در نسخه دوم «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز به آنها اضافه شده است. دومین ویرایش راهبرد توسعه صنعتی منتشر شد. متولیان این حوزه این ‌بار در کنار هفت صنعت استراتژیک که در اولین ویرایش این برنامه در دستور کار قرار گرفته بود، چهار صنعت جدید را نیز گنجانده ‌اند تا تعداد صنایع استراتژیک به 11 برسد. در اولین برنامه راهبردی که در سال 94 رونمایی شد، «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌ خانگی» و «کاشی و سرامیک» به‌عنوان هفت صنعت استراتژیک مدنظر قرار گرفته بودند و حال در کنار این صنایع چهار صنعت «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز گنجانده شده‌ اند. در استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر بررسی وضعیت موجود،‌ چشم‌ انداز تولید این صنایع تا افق 1404 نیز اعلام و با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان وضعیت روند ایران از منظر شاخص ‌های بین ‌المللی نیز بررسی شده است. همچنین در انتخاب این صنایع توجه به بیشترین نقش در شاخص ‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال ‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری نیز مدنظر قرار گرفته است. از سوی دیگر در این برنامه آمایش سرزمین نیز مورد توجه قرار گرفته، روندی که اثربخشی برنامه‌ریزی در این حوزه را دوچندان می ‌سازد و این امکان نیز پیش ‌بینی شده تا با تغییر ویژگی و مزیت استان‌ ها تغییر برنامه راهبردی نیز امکان ‌پذیر باشد. فرآینـد برنامه ‌ریـزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت این‌بار نیز در دو سـطح کلان و کمی طرح ‌ریزی شـده که سـطح اول همان سـطح کلان اسـت کـه بـه جهـت ‌گیـری کلان و اصلـی بخش می‌پـردازد. در این سـطح به مولفه‌ هایـی نظیـر چشـم ‌انـداز، ماموریـت، خـط مشـی و سیاسـت ‌های کلـی، اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته فعالیت‌ هـای اولویـت‌ دار در بخـش و سیاسـت‌ های اجرایـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و در ادامـه ایـن فرآینـد بـه برنامه ‌ریـزی رشـته فعالیت‌ هـا و صنایـع منتخـب بـا توجـه بـه تحلیل ‌هـا پرداختـه شـده اسـت. علاوه بر اضافه شدن چهار صنعت استراتژیک جدید به لیست صنایع در دومین ویرایش راهبرد توسعه صنعتی، اهم فرصت ‌های بخش صنعت، معدن و تجارت نیز بازنگری شده است. در این بخش 6 فرصت برای صنایع درنظر گرفته شده و این در حالی است که در ویرایش اول 10 فرصت برای این بخش پیش ‌بینی شده بود. فرصت ...

یادداشت های خصوصی